gles tabell

(sparse table) – tabell (i en databas) där många fält är tomma. Även: där många fält innehåller värden som är ointressanta och kan tas bort.

[databaser] [ändrad 14 december 2017]