Global index

den dataöverföringsteknik som ligger till grund för Skype. – Global index fungerar så att alla program och all information som behövs delas upp och sprids ut till användarnas datorer. Det är alltså ett icke-hierarkiskt datanät (P2P, peer-to-peer). Global index är grunden för Skype och för tv-pro­jektet Joost† (av­vecklat). – Global index ägdes och utvecklades av Joltid†, ett företag som ägdes av Niklas Zennström och Janus Friis, men som trädde i likvidation 2016.

[datakommunikation] [ändrad 11 maj 2017]