glurge

sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är på­hittad eller över­­driven. Alltså ett slags vand­ringssägen. Glurges sprids ofta med e‑post av väl­­menande personer (se kräk­­post). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om själv­­upp­offrande mödrar eller hundar. Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en diskussionslista om vand­rings­sägner.

[jargong] [källkritik] [ändrad 5 augusti 2019]