glurge

sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är på­hittad eller över­­driven. Alltså ett slags vand­rings­­sägen. – Glurges sprids ofta med e-post av väl­­menande per­soner (se kräk­­post). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om själv­­upp­offrande mödrar eller hundar. – Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en dis­kussions­lista om vand­rings­sägner.