Apache Wave

ett sedan dess avvecklat avancerat socialt nätverk som Apache software foundation 2010 tog över från Google. Det hette först Google Wave. – Apache Wave var en kombi­na­tion av e‑post, snabb­med­de­landen, bloggar och wikier. Ett meddelande kallades för en våg (wave). – Google Wave visades upp i maj 2009, och blev allmänt till­gäng­ligt senare samma år. Men i augusti 2010 med­delade Google att tjänsten skulle av­vecklas, efter­som den inte hade fått så många användare som Google önskade. Se Googles blogg (länk). – 2011 lanserade Google ett annat socialt nät­verk, Google Plus. I december 2010 blev det känt att Apache soft­ware foundation tog över ut­veck­lingen av Google Wave. Utvecklingen av det som därefter hette Apache Wave upphörde i januari 2018, se Apaches webbsidor. – Apache Wave hade likheter med Alan Kays platt­form Croquet (som i praktiken är avvecklad).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 28 juni 2018]