GPST

GPS-tid – den tidsskala som används i GPS‑systemet. – GPS‑tid synkronisera­des 1980 med den internationella tidsskalan UTC, men GPS‑tid har, till skillnad från UTC, aldrig lagt till skottsekunder. Därför låg GPS‑tid i mars 2023 före UTC med 18 sekunder. Avvikelsen rättas vanligtvis till i den utrust­ning som får tid direkt från GPS‑satelliterna. De får med signalen från GPS‑satelliterna också information om hur stor avvikelsen är mellan UTC och GPS‑tid, och kan justera sig själva automatiskt. – GPS‑tiden beräknas av atomur på varje satellit, men tidsangivelserna samordnas av United States Naval Laboratory. – Mer på gps.gov.

[förkortningar på G] [tidmätning] [ändrad 13 mars 2023]

Dagens ord: 2012-08-07