grey route messaging

metod att skicka stora volymer sms utan att be­tala den mot­tagande operatören. Metoden an­vänds för att skicka reklam, se A2P. – Av­sändaren an­litar en tjänst i ett annat land än mot­tagarnas land. Av­sändaren ser också till att mobil­operatören i mot­tagarens land inte har terminerings-avtal om sms med ope­ra­tören i av­sändar­landet. (Alltså inget avtal om hantering och avgifter, se sam­trafik.) Sms:en kommer ändå fram, men operatören i mot­tagar­landet kan inte ta ut terminerings­avgift av av­sändaren. – Grey route messaging är lagligt, men kostar, enligt upp­gift, operatörerna samman­lagt fem miljarder dollar om året i ute­blivna in­täkter. Bland mobil­operatörerna diskuteras därför mot­åtgärder som att blockera sms från av­sändare utan avtal.

Dagens ord: 2014-12-07