HaLow

varumärke för den strömsnåla wi‑fi‑standarden 802.11ah. Den är avsedd för sakernas internet. – HaLow sänder på frekvenser runt 900 mega­hertz, vilket är betydligt lägre än de vanliga wi‑fi‑frekvenserna på runt 2,4 och 5 giga­hertz. Detta innebär längre räckvidd, bättre förmåga för signalen att tränga genom väggar och lägre strömförbruk­ning. Nackdelen är lägre band­bredd. Stan­darden fast­ställdes i januari 2016 av Wi‑Fi Alliance (länk).

[sakernas internet] [standarder] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]

Dagens ord: 2016-07-08