hashtabell

tabell som automatiskt sorterar stora data­mängder på ett sätt som ger snabba svar på sökningar (frågor). Söktiden blir ungefär samma för alla data, och det är enkelt att utöka en hash­tabell. – En hashtabell delar upp datamängden i ett antal delar, så kallade hinkar (buckets), på ett sådant sätt att det blir ungefär lika stor mängd data i varje hink. Varje uppgift (varje post) i tabellen tilldelas en nyckel, och nyckeln avgör vilken hink uppgiften placeras i. Nyckeln beräknas matematiskt utifrån uppgiftens sökord. När någon gör en sökning på samma sökord upprepar programmet den matematiska beräkningen, får fram nyckeln och söker sedan i den ”hink” som motsvarar nyckeln. Detta spar tid jämfört med att söka igenom alla hinkarna. – Målet är att alla ”hinkar” ska vara lika stora och förbli lika stora när tabellen växer. Man väljer därför en metod för beräkning av nycklar som ger en jämn fördelning. Eftersom arbetet utförs av en dator behöver fördelningen inte vara förutsägbar för människor. – Namnet hashtabell kommer av den matematiska termen hash (kondensat), men man behöver inte beräkna nyckeln genom att göra ett kondensat, det finns andra sätt. – Se också distribuerad hashtabell. – Mer i Wikipedia. – På engelska: hash table.

[databaser] [sökningar] [ändrad 29 november 2019]

Dagens ord: 2016-09-08