distribuerad hashtabell

tabell över innehållet i ett nätverk, uppdelad på många datorer, på ett sådant sätt att all information går snabbt att hitta. En vanlig hashtabell delar upp innehållet i ett antal så kallade hinkar (buckets), som alla finns på samma dator. Men i en distribuerad hashtabell finns ”hinkar” på olika datorer (servrar) i ett nätverk. – Varje sökbar resurs i nätet (till exempel låtar i MP3‑format) tilldelas en nyckel som säger var på nätet resursen finns. (Nyckeln kan vara en hashkondensat – men behöver inte vara det.) Nycklarna sparas i en tabell på en av flera servrar på nätet enligt ett förutsägbart system: servrarna delar upp numren mellan sig i nummerordning. När man ställer en fråga (en sökning) är det, när man har hämtat nyckeln, lätt att räkna ut vilken server i nätverket som har den sökta informationen. – På engelska: distributed hash table – DHT.

[informationshantering] [nätverk] [ändrad 29 november 2019]