Heartbleed

allvarligt fel i ett system för kryptering av webb­kommu­nika­tion, upptäckt i april 2014. Det gäller kryptering med Open SSL. – Buggen Heart­bleed gav in­kräktare möjlighet att komma åt andra an­vändares lösen­ord för webb­kommu­nika­tion, och därmed också möjlig­het att komma åt deras privata tjänster och konton. – Heart­bleed blev känt den 7 april 2014, och en rättelse pub­li­ce­rades samma dag, men det krävs att rättelsen in­stalleras på miljon­tals ställen. Felet beskrevs som kata­strofalt. Säker­hets­experten Bruce Schneier skrev att på en skala från 1 till 10 är detta en 11. – Läs mer på cert.se (länk).