Open SSL

säkerhetsprogram för webbkommunikation. Open SSL är ett ut­förande av ssl (secure socket layer) och tls (transport layer security), skrivet i öppen källkod. Se openssl.org. En all­varlig bugg i Open SSL var Heart­bleed, upp­täckt i april 2014.