Hidden Lynx

en grupp kriminella hackare som utför data­intrång och sabotage på beställning. Gruppen, som upptäcktes 2013, anses ligga bakom flera kända dataintrång och har troligen också ut­vecklat flera spridda trojanska hästar. – Läs mer i detta dokument från Symantec (numera del av Broadcom): länk (borttagen). Artikel från Ars Technica: länk.

[hackare] [it-säkerhet] [ändrad 3 mars 2020]