hooking

ändring av ett operativsystems inre funktion, gjord med hjälp av ett program. Det kan göras legitimt för att tillföra nya funk­tioner eller underlätta an­vänd­ningen av ett program, men det kan också an­vändas för att släppa in skade­program eller för att dölja sådana. – Hooking utförs ofta genom att man ändrar systemanrop. En upp­datering eller patch kommer från operativ­systemets ut­veck­lare, och räknas därför inte som en hook.  – Se också SSDT‑attack.

[attacker] [programmering] [ändrad 3 oktober 2019]