Iframe

en instruktion i HTML: Iframe gör att ett HTML-dokument kan ingå i ett annat HTML-dokument. Med andra ord: webbsida 1 kan innehålla webbsida 2, eller delar av den, i en ram. En Iframe är alltså ingen klickbar länk, utan besökaren ser direkt webbsida 2 som del av webbsida 1. När webbläsaren ritar upp webbsida 1 hämtar den HTML‑koden till webbsida 2 och bäddar in den i sidan. Innehållet på webbsida 2 kan alltså ändras från gång till gång utan att man behöver ändra något i koden till webbsida 1. – Läs mer här.

[webbpublicering] [ändrad 8 november 2018]