imaging

– bildframställning, bildhantering, bildbearbetning:

  1. – dator­stödd bild­fram­ställ­ning, till exempel baserad på röntgen;
  2. – överföring av text och bild från papper till digital form;
  3. – bearbetning och förbätt­ring av bilder med hjälp av dator. Jäm­för med rendering;
  4. – se under diskavbild.

[bildbehandling] [datalagring] [ändrad 30 oktober 2020]