commit

  1. – to commitatt checka in, att lämna (över), överlämna – att göra påbörjade ändringar definitiva. – Uttrycket används om ändringar, tillägg och strykningar i databaser och i källkoden till program. Det är sista steget i en ändring / tillägg / strykning i en databas. – Kallas ibland på svenska för att committa (eller kommitta);
  2. a commit – en incheckning, lämning, överlämning. En definitiv ändring / tillägg / strykning i en databas eller ett program.

– Se också committer och two-phase commit. För memory overcommit, se minnesövertilldelning.

[databaser] [programmering] [språktips] [ändrad 8 september 2017]