indemnification

ansvarsförsäkring, ansvarighetsförsäkring; skadeslöshet – försäkring eller garanti som täcker kostnaderna för rättsprocesser och eventuella skadestånd. – Termen blev aktuell i it‑världen när SCO Group† stämde eller hotade att stämma Linux‑användare för stöld av källkod. Flera företag, bland annat dåvarande Hewlett‑Packard†, lovade då att hålla sina Linuxkunder skadeslösa ifall kunderna skulle bli ålagda att betala skadestånd till SCO Group (vilket aldrig hände). Det kallas för indemnification. – En indemnity (skadeersättning) är det belopp som betalas ut från ansvarighetsersättningen. Det motsvarar det belopp som försäkringstagaren förlorar, men inte mer. Det kan gälla annat än juridiska kostnader.

[juridik] [ändrad 18 november 2018]