indistinguishability obfuscation

osärskiljbar obfuskering – oknäckbar avsiktlig tillkrångling av ett kryptosystem eller annat program. – Ett kryptosystem eller annat program som har kompilerats med osärskiljbar obfuskering skulle kunna användas av vem som helst, men det skulle vara omöjligt att räkna ut hur det är uppbyggt (att återskapa källkoden). Därmed skulle det bli möjligt att använda kryptosystem på nya sätt, samtidigt som forcering av krypterade meddelanden skulle försvåras. – Osärskiljbar obfuskering har länge varit ett mål inom programmering och kryptering, men det har ansetts ogenomförbart. Men 2020 presenterade tre forskare ett sätt att realisera osärskiljbar obfuskering – se eprint.iacr.org/2020/1003. Det har emellertid än så länge inte lett till några användbara program. – Se artikel i Quanta Magazine: quantamagazine.org….

[kryptering] [8 januari 2021]

Dagens ord: 2022-02-09