informationsekonomi

hantering av den information som finns i en organisation som en tillgång. – I informationsekonomi ser man information som något som har värde, men också som en kostnad och en risk. I informationsekonomi analyserar man frågor som vilken information som måste sparas och vad som kan raderas, vilka lagringsmedier som ska användas för olika informationsmängder och hur viktigt det är att viss information görs lättillgänglig och sökbar. Riskavväganden hänger ihop med efterlevnad av lagar och bestämmelser (man kan åläggas att lämna ut viss information, kanske många år efter att den skapades) och den väl­kända regeln att man brukar behöva något dagen efter att man har kastat det. – På engelska: information economics.

[företag och ekonomi] [informationshantering] [ändrad 27 juli 2021]

Dagens ord: 2015-10-09