innehållsleverans

(content delivery eller content distribution) – överföring av material (content, innehåll) från avsändare till mottagare över internet så snabbt som möj­ligt. I innehållsleverans kan ingå:

  • – lagring av kopior av material på ett geografiskt spritt nätverk av servrar för att materialet ska finnas så nära mottagarna som möjligt. Efterfrågat material skickas till mottagaren från den närmaste servern. Detta minskar belastningen på den centrala webbservern;
  • – beräkning av snabbaste vägen genom internet från avsändare till mottagare (detta är vanligtvis den rutt som har minsta antalet hopp).

– Ett system som gör detta kallas för innehållsleveransnätverk.

[nätverk] [ändrad 17 augusti 2020]