enter

  1. – to enter – se mata in och inmatning;
  2. – på tangentbord: Enter – en tangent som numera oftast är identisk med retur­tangenten. Men på vissa äldre tangent­bord fanns en separat Enter‑tangent. Enter-tangenten användes när man avslutade och bekräftade inmatning av data i ett fält;
  3. – knapp på ingångssidan till webb­plats: ger tillträde till resten av webbplatsen, ofta efter att besökaren först har läst och godkänt vissa villkor. Kan i denna användning över­sättas med ”Öppna”.

[användargränssnitt] [tangentbord] [webben] [ändrad 11 oktober 2018]