integrated development environment

(förkortat IDE) – integrerad (program-)utvecklingsmiljö – program med redskap och hjälp­medel för programmerare. Innehåller ofta en editor för källkod, en kom­pi­lator eller programtolk och en debugger samt andra hjälp­medel för framställning av körbara program.

[programmering] [ändrad 15 maj 2017]