programtolk

(interpretator eller bara tolk, på engelska interpreter) – program som, medan de körs, översätter andra program, skrivna i interpreterade språk, till körbar binärkod. Skillnaden mot en kompilator är att kompilatorn används en gång för alla innan programmet installeras och körs. Skill­naden mot en virtuell maskin är att en virtuell maskin översätter bytekod till binärkod, medan en programtolk översätter källkod.

[programmering] [ändrad 14 maj 2017]