programtolk

(interpretator eller bara tolk) – program som översätter andra program, skrivna i interpreterade språk, till körbar binärkod. Detta sker när programmet körs. Skillnaden mot en kompilator är att kompilatorn används en gång för alla innan programmet installeras och körs. Skillnaden mot en virtuell maskin är att en virtuell maskin översätter bytekod till binärkod, medan en programtolk översätter källkod.