Internet safety act

ett nedröstat amerikanskt lagförslag som bland annat skulle ålägga alla internet­operatörer att spara loggen över all trafik i minst två år. – Som internetoperatörer definierades i lagförslaget alla som ansluter fler än en dator till internet, alltså även internet­­kaféer och hem med trådlösa nätverk. – Lag­för­slaget skulle också göra det straffbart att ge tillgång till resurser som operatören vet, eller har anledning anta, ger till­gång till bilder på sexuella över­grepp mot barn. – Lag­för­slaget lades först fram 2006 utan att gå igenom, sedan på nytt 2009 av republikanerna Jon Cornyn, senator, och Lamar Smith, ledamot av representanthuset, båda från Texas. Det röstades ner även andra gången. – Lag­för­slagets full­ständiga namn var Internet stopping adults facilitating the exploitation of todays youth act. – Jäm­för med Childrens online privacy protection act och Child online protection act.

[barn] [inaktuellt] [lagar] [övervakning] [ändrad 15 augusti 2019]