Itsy

Hand som håller kreditkortsstor dator. En del av ytan upptas av en bildskärm som visar en svartvit bild med låg kontrast.
Prototyp av kredit­korts­datorn Itsy. Foto: HP.

aldrig tillverkad handhållen dator i kreditkorts­format med Linux som operativ­system. – Itsy ut­veck­lades i slutet av 1990‑talet som tekniskt ex­peri­ment för Compaqs (senare del av Hewlett-Packard) räkning av Western Research Lab och Systems Research Center i Palo Alto. Syftet var att ta fram en hand­hållen dator som skulle vara betydligt mer kraft­full än Palm och Windows CE-datorer, och som klarade krävande upp­gifter som tal­igen­känning. Speci­fika­tionerna är offent­liga. Pro­jektet är sedan länge nerlagt, men doku­menta­tion finns på HP:s webb­sidor (länk).

[hewlett-packard]