Jaiku

ett nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 20062012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för allmän­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsingfors. Namnet Jaiku anspelade på den japanska dikt­formen haiku – mikrobloggan­det ansågs påminna om de kon­cent­re­rade formuleringarna i haikudikter – och på jojk. – Jaiku såldes i oktober 2007 till Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all utveck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – Käll­koden till Jaiku är tillgäng­lig som öppen källkod under namnet Jaikuengine, se här.

[mikrobloggar] [nerlagt] [ändrad 25 september 2018]

Dagens ord: 2022-10-10