Java development kit

(JDK) – en uppsättning verktyg för programutveckling i Java. – JDK utvecklades av Sun† och togs sedan över av Oracle. I november 2006 beslöt Sun att källkoden till JDK skulle publiceras som fri mjukvara, och i maj 2007 överlämnades källkoden till OpenJDK. Andra företag har också utvecklingsverk­tyg för Java. – För Oracles JDK, se Oracles webbsidor.

[java] [ändrad 28 juli 2017]