kaknappning

(cookiejacking) – avläsning av kakorna på någon annans dator i syfte att komma över lösen­ord. – Lösen­ord och andra inloggnings­upp­gifter till skyddade webb­platser sparas nämligen ofta som kakor (cookies) för att använda­ren inte ska behöva logga in på nytt varje gång hon går till en ny sida under ett besök på samma webb­plats. Kak­napp­ning upp­täcktes 2011, och gick då att genomföra på Internet Explore­r, men inte på andra webbläsare, och krävde rätt om­ständ­liga arrange­mang. – Se artikel från nyhetsbyrån Reuter (från 2011).

[it-säkerhet] [kakor] [ändrad 24 augusti 2018]

Dagens ord: 2012-09-11