binärkompatibilitet

(binary compatibility, även binary code compatibility, binärkodskompatibilitet) – om datorprogram: kompatibilitetbinär­kods-nivå. – Två program som har framställts på olika datorer, på olika operativsystem eller med olika programspråk är binär­kompatibla om de är direkt utbytbara. De ska inte behöva kompileras om innan de kan köras efter flytten. – Binär­­kom­pa­tibla filer behöver inte vara identiska intill varje etta och nolla, men de är tillräckligt lika för att vara utbyt­bara. De har samma filformat. –Ett al­ter­na­tiv är käll­kods­kompa­tibilitet.

[kompatibilitet] [programmering]