kernel panic

kärnpanik – allvarligt fel som gör att datorn måste stängas av. När sådana fel uppstår visas ofta meddelandet ”Kernel panic” tillsammans med teknisk information, därefter stängs datorn av. Kärnpanik är fel i ope­ra­tiv­sys­temets kärna och kan ha många orsaker. Ordet används främst i Unix och liknande system. I Windows talar man om blue screen of death. – Läs mer om kärn­panik i Wikipedia.

[drift] [unix] [ändrad 7 december 2017]