kernel panic

kärnpanik – allvarligt fel som kräver att datorn stängs av. När sådana fel uppstår visas ofta meddelandet ”Kernel panic” tillsammans med teknisk information, och därefter stängs datorn av. Kärnpanik är fel i operativsystemets kärna och kan ha många orsaker. Ordet används främst om Unix och liknande system. I Windows talar man om blue screen of death. – Läs mer om kärnpanik i Wikipedia (*).