kleptografi

manipulering av kryptering för att möjlig­göra avläsning i klartext. – Kleptografi gör att en tredje part i hemlighet kan avläsa och dekryptera meddelanden som skickas mellan två parter som själva tror att deras meddelanden är omöjliga för utomstående att forcera. – Klepto­grafi går ofta till så att de två nycklarna i asymmetrisk kryptering modifieras av tredje part så att man kan an­vända den publika nyckeln för att räkna ut den privata nyckeln. Detta är omöjligt att genom­skåda för de flesta användare. – På engelska: kleptography.

[kryptering] [ändrad 17 oktober 2021]

Dagens ord: 2016-12-11