paste-site

eller pastesiteinklistringssajt – webbsida där man kan klistra in (alltså spara) vilken text som helst. Man kan sedan dela texten med andra eller spara den för eget framtida bruk. – Det som sparas på inklistringssajter är ofta källkod (som tips till andra programmerare) eller annan legitim information, men det kan också vara information som är användbar vid dataintrång eller annan skadlig verksamhet. Det kan vara listor med lösenord, oskyddade webbadresser (URL:er) eller annat känsligt. – Se också blind drop. – Inklistringar kan göras tillgängliga för alla besökare på sajten, enbart för personer som har tillgång till inklistringens webbadress eller vara lösenordsskyddade så att bara den som har klistrat in dem kommer åt dem. Varje inklistring får en unik webbadress.

[it-säkerhet] [webbtjänster] [ändrad 18 april 2018]

Dagens ord: 2016-09-16