Beowulf

en teknik för att konstruera super­dator­system genom att koppla samman (klustra) vanliga person­datorer. Person­datorerna kör nästan alltid Linux, men det är inte obligatoriskt. – Målet är att man ska få superdator­prestanda från billiga standard­pro­dukter som successivt kan bytas ut mot nyare och snabbare. Beo­wulf ut­vecklades 1994 av forskare som då arbetade åt den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa. De startade sedan före­taget Scyld Soft­ware, numera del av Penguin Computing (länk) för att utveckla och marknads­föra Beo­wulf‑tekniken. Men tekniken får användas fritt. – Se beowulf.org. – Namnet: Beo­wulf är den svenska (mer exakt geatiska: troligen från Gotland) hjälten i den medel­tida engelska dikten Beowulf (se British Librarys webbsidor). Namnet Scyld kommer från samma dikt.

[it-system] [superdatorer] [ändrad 29 april 2019]