Beowulf

ett system för konstruktion av superdatorsystem genom sammankoppling (klustring) av vanliga persondatorer. – Persondatorerna kör nästan alltid Linux, men det är inte obligatoriskt. Målet är att man ska få superdatorprestanda från billiga standardprodukter som successivt kan bytas ut mot nyare och snabbare. – Beo­wulf ut­vecklades 1994 av forskare som då arbetade åt den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa. De startade sedan företaget Scyld Soft­ware, numera del av Penguin Computing (länk), för att utveckla och marknadsföra Beowulf‑tekniken. Men tekniken får användas fritt. – Se beowulf.org. – Namnet: Beowulf är den svenska (mer exakt geatiska: troligen från Gotland) hjälten i den medeltida engelska dikten Beowulf (se British Librarys webbsidor). Namnet Scyld kommer från samma dikt.

[it-system] [superdatorer] [ändrad 26 augusti 2021]