kollisionsdomän

nätverk eller nätverkssegment där det kan hända att två enheter försöker sända meddelanden samtidigt. – Det får inte ske, eftersom enheterna delar på samma ledning eller frekvens (i ett trådlöst nätverk). Om de sänder samtidigt blir meddelandena blandade och oläsliga. Sådan samtidig sändning kallas för kollision. Det finns därför mekanismer för att undvika kollision: först kontrollerar den enhet som vill sända att nätverket är ledigt, och om det är ledigt så sänder den, annars väntar den. Ethernet och det numera försvunna Token ring† har var sin mekanism för att fungera i kollisionsdomäner. – På engelska: collision domain.

[nätverk] [ändrad 5 april 2022]

Dagens ord: 2022-04-11