kompilerat språk

programspråk som kräver att pro­gram­mens käll­kod översätts till binärkod innan programmen kan köras. Detta, kompilering, görs normalt en gång för alla innan programmet sprids. – Alternativet är interprete­rade programspråk.  De är betyd­ligt långsam­­mare. Därför är kompi­le­rade språk vanligare i professionella sammanhang. För program­företag har kompilerade språk också för­delen att man kan hemlighålla källkoden. – Jämför också med direkt körbar och indirekt körbar kod.

[programspråk] [ändrad 24 augusti 2019]