interpreterat språk

programspråk som ger program som körs som källkod – källkoden översätts (interpreteras) till en form som datorn kan hantera (binärkod) under körningen. Detta till skillnad från kompilerade språk. Interpreterade språk behöver ett annat program, en programtolk, som vid körningen översätter programkoden till en form som datorn kan exekvera. (Jämför med indirekt körbar kod som körs mot en virtuell maskin.) De flesta programspråk är inte interpreterade, utan kompilerade. Fördelen med interpreterade språk är att programmen i princip kan köras på alla slags datorer och operativsystem, bara det finns en lämplig programtolk. Nackdelen är att programmen blir långsammare – och att källkoden är åtkomlig för användarna. Ett känt enkelt interpreterat språk är Basic, ett avancerat är Smalltalk.