interpreterat språk

programspråk som ger program som körs som källkod. – Med interpreterade språk är det först under programkörningen som källkoden översätts (interpreteras) till en form (binärkod) som datorn kan behandla. Detta till skillnad från kompilerade språk. Program skrivna i interpreterade språk måste köras tillsammans med ett annat program, en programtolk, som under körningen översätter programkoden. (Jämför med indirekt körbar kod som körs mot en virtuell maskin.) De flesta programspråk är inte interpreterade, utan kompilerade. – Fördelen med interpreterade språk är att programmen i princip kan köras på alla slags datorer och operativsystem, bara det finns en lämplig programtolk. Nackdelen är att programmen blir långsammare – och, om det ses som ett problem, att källkoden är åtkomlig för användarna. Ett känt enkelt interpreterat språk är Basic, ett mer avancerat är Smalltalk.

[programspråk] [ändrad 6 november 2021]