kryptering med öppen nyckel

kryptering som inte för­­ut­­sätter att de som utväxlar kryp­te­rade med­­de­landen först har ut­­växlat en hemlig kryp­te­rings­­nyckel. – Av­sänd­aren kryp­te­rar med en öppen nyckel som mot­tag­aren har pub­li­ce­rat, så att vem som helst kan avläsa den. Mot­tag­aren har också en privat nyckel som är hemlig, och som behövs för att de­kryp­te­ra med­de­lan­det. Det går inte att de­kryp­tera med­de­lan­det med den öppna nyckeln. – Kryp­te­ring med öppen nyckel är en typ av asym­met­risk kryp­te­ring. – Läs också om Diffie-Hellman.

[kryptering] [ändrad 6 juni 2017]