kryptering med öppen nyckel

kryptering som inte för­­ut­­sätter att de som utväxlar kryp­te­rade meddelanden först har ut­­växlat en hemlig krypte­rings­­nyckel. – Av­sänd­aren krypte­rar med en öppen nyckel (publik nyckel) som mottagaren har publicerat, så att vem som helst kan avläsa den. Mot­tag­aren har också en privat nyckel som är hemlig, och som behövs för att dekryptera meddelandet. Det går inte att dekryp­tera meddelandet med den öppna nyckeln. – Kryp­te­ring med öppen nyckel är den vanliga typen av asymmetrisk kryptering. – Läs också om Diffie‑Hellman.

[kryptering] [ändrad 22 november 2018]