expertsystem

(expert system) – program som drar slutsatser baserade på insamlade expertkunskaper. – Expertsystem används bland annat som beslutsstöd och för annan problemlösning. Ett expertsystem bygger på en databas av kunskaper som har matats in av experter eller samlats in från experter eller medarbetare med lång erfarenhet. Dessa kunskaper är uttryckta på ett maskinläsbart sätt i form av logiska regler med en enhetlig terminologi. En inferensmaskin (se inferens) kan sedan dra slutsatser och svara på frågor med utgångspunkt från dessa regler, förutsatt att regelsamlingen är komplett. – Expertsystem utvecklades som en typ av artificiell intelligens och ansågs mycket lovande runt 1990, men sedan dess har det inte talats så mycket om det. Framför allt har det visat sig svårare än vad man trodde att samla in all expertkunskap som behövs för att systemen ska bli användbara och korrekta. I stället för strikt logiska system kom så kallade kunskapsbaserade system (knowledge‑based systems), som kan ses som samlingar av fallbeskrivningar. På 2010‑talet har maskininlärning tagit över. – Den teoretiska fördelen med expertsystem är att människor är dåliga på att hålla många regler i huvudet, medan datorer inte har några problem med det. Om man behöver ta hänsyn till 20 regler för att göra en korrekt bedömning så misslyckas troligen en människa, för en människa kan bara hålla fem till sju regler i huvudet åt gången – även om hon känner till alla 20. Men en dator kan i princip dra korrekta slutsatser av hur många regler som helst. (Däremot kan det bli så att reglerna, om de är alltför många, går i vägen för var­andra så att ingen slutsats är möjlig.) – Expertsystem sågs också som ett sätt att bevara kunskap inom företag och myndigheter, trots personalomsätt­ning.

[ai] [ändrad 20 april 2021]