lägsta behörighet

i it-säkerhet: principen om lägsta behörighet – principen att ingen användare, inget program eller resurs i ett nätverk ska tilldelas högre behörighet än vad som behövs för att den eller det ska kunna utföra sin uppgift. Med behörighet menas möjlighet att komma åt och använda resurser som program, databaser, kommunikationsmöjligheter, skrivare och annat. Principen om lägsta behörighet är ett sätt att försvåra för angripare som på något sätt har tagit sig in i nätverket, till exempel genom att använda ett stulet användarnamn och lösenord, att ställa till skada. Det kan också förhindra oavsiktliga misstag. – På engelska: principle of least privilege, least privilege access.

[it-säkerhet] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2019-01-12