långsam konsistens

om data­baser: det att ändringar, tillägg och stryk­ningar genom­förs överallt i systemet, men att det troligen inte sker sam­tidigt över­allt. Det kan ta lite tid. Termen långsam konsistens används i synnerhet om transaktionshantering och om databaser av typ NoSQL. – Se konsistens. – På engelska: eventual consistencyEventual betyder här ungefär [det som händer] till sist.

[databaser] [ändrad 28 september 2018]

Dagens ord: 2021-10-12