Latin/Hebrew

informell benämning på teckenkodning för det hebreiska alfabetet. – Koden har kodord för bokstäverna i hebreisk skrift (konsonanterna), men inte för vokalmarkeringarna. Den officiella beteckningen på standarden är ISO/IEC 8859‑8. (Ordet Latin i Latin/Hebrew anknyter till den serie med standarder som brukar kallas för Latin‑1, Latin‑2 och så vidare.) – Läs mer i Wiki­pedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 11 oktober 2016]