logga

  1. – att föra en logg (loggning), alltså en förteckning över händelser i den ordning de inträffar. – Se också blogg;
  2. – logga in – se inloggning;
  3. logga ut – ange att man inte tänker använda programmet eller tjänsten längre och att inloggningen därför inte gäller. Även logga av. – På engelska log off, log out, sign off eller sign out;
  4. – kortform av logotyp.

[inloggning] [marknadsföring] [typografi] [ändrad 15 oktober 2018]