Mac OS

Gamla Mac OS logotyp med det fyrkantiga ansiktet.
Namnet har gjort comeback med annan stavning.

tidigare namn på Macintoshs operativsystem. Det var det första kommersiellt framgångsrika ope­ra­tiv­­systemet som hade grafiskt användar­gräns­snitt. Ver­sion 1 kom 1984 med den första Macen, och sedan förändrades det gradvis tills sista genera­tionen, Mac OS 9, släpptes 1999. (Namnet Mac OS infördes först 1996. Tidigare kallades ope­ra­tiv­systemet bara för System plus versionsnummer.) – Ett helt nytt, Unix-baserat operativ­system, Mac OS X, kom 2001. (Från 2012 kallades det bara för OS X.) Steve Jobs begravde den sista versionen av gamla Mac OS, version 9.2.2, i maj 2002. – I juni 2016 meddelade Apple att OS X byter namn till macOS.

[it-historia] [operativsystem]