Mauchly, John

amerikansk datorpionjär (1907——1980). –– John Mauchly kon­stru­erade datorn Eniac till­sammans med J Presper Eckert. Eniac räknades länge, i kon­kur­rens med Mark I, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses Z3 från 1941 som först. – John Mauchly räknas som tänkaren bakom Eniac medan Eckert var ingenjören. De två deltog också i kon­struk­tionen av datorn Edvac. – 1946 startade Eckert och Mauchly ett dator­företag som blev känt som Eckert-Mauchly Computer Corporation, och som 1950 såldes till Remington Rand. Då startade John Mauchly ett konsult­företag och ägnade sig åt dator­teknik, före­tags­ledning och pro­jekt­­plan­er­ing.

[it-historia] [john mauchly] [personer] [ändrad 30 maj 2017]