Microsoft intermediate language

(MSIL) – ett processoroberoende programspråk som används i Microsoft Dotnet. Program för Microsoft Dotnet kan skrivas i många programspråk. De kompileras sedan till MSIL. När programmet därefter ska exekveras kompileras MSIL‑koden till binärkod som passar den processor som används. Denna kompilering görs av en JIT‑kompilator (Just In Time) i en version för den aktuella processorn. MSIL‑koden påminner alltså om bytekoden i Java, men programmeraren har möjlighet att välja vilket programspråk hon ska arbeta med. Det språk som används måste uppfylla kraven i Microsofts Common language specification (se denna länk).

[programmering] [ändrad 18 december 2018]