Mobipocket

ett nerlagt program för visning av e‑böcker; även: det filformat som programmet använde. – Amazon köpte 2005 det franska företag som hade utvecklat Mobipocket och meddelade 2011 att Amazon inte längre stöder formatet. Det lades definitivt ner den 31 oktober 2016. – Mobipocket fanns för de flesta datortyper och operativsystem. – Mobipocket var tidigare ett vanligt format för de e‑böcker som biblioteken lånade ut, men det minskade snabbt i betydelse i början av 2010‑talet. Det har ersatts av ePub. – Läs mer på mobipocket.com (stängd).

[e-böcker] [filformat] [nerlagt] [ändrad 11 april 2017]