Moores lag

(Moore’s law) – säger i sin ursprungliga form att antalet komponenter på halv­ledar­kretsar fördubblas med 12 månaders mellanrum. Numera brukar man säga att mellanrummet är 18 månader. – Mer exakt gäller lagen kretsar som tillverkas på det mest ekonomiska sättet. Ofta lägger man till att priset på samma tid dessutom halveras. – Gordon Moore formulerade sin lag 1965 i artikeln ”Cramming more components onto integrated circuits” (länk). Då räknade Moore med att kapaciteten skulle fördubblas årligen, men efter empiriska observa­tioner ändrade Moore 1975 för­dubblings­takten till var 24:e månad. Att det numera oftast står var 18:e månad beror på en annan Intel­chef, David House, har angett den tiden. – Lagen har hållit sedan början av 1960‑talet. (Den bör inte för­växlas med Murphys lag.) – Se också Wirths lag och Kryders lag.

[lagar] [ändrad 30 juli 2019]