namnrymd

även: namnrum – mängden av namn som finns och kan finnas i ett namngivningssystem, förutsatt att man följer de regler och begränsningar som gäller. Termen används om namngivning i filsystem och andra tekniska system. – Tre vanliga begränsningar är:

  • – att samma namn inte får förekomma två gånger;
  • – att namnens längd är begränsad och:
  • – att teckenuppsättningen är begränsad.

– Att samma namn inte får förekomma två gånger gäller ofta bara i samma underavdelning av systemet (i samma katalog). I en namnrymd ska varje fullständigt namn (ett fullständigt namn anger också objektets plats i helheten) vara unikt, det vill säga att det får inte finnas två identiska namn. (Det finns många Storgatan, men bara en Storgatan på varje ort.) Webbadresser (URL:er) och e‑postadresser ingår i namnrymder. Ordet namnrymd används även utanför it när det gäller systematisk namngivning. Personnummer utgör till exempel en namnrymd, Linnés latinska namn på djur och växter utgör en annan. – På engelska: namespace.

[informationshantering] [ändrad 18 augusti 2019]