NB-IoT

Narrowband internet of things – sakernas inter­net över smalband – stan­dard för trådlös data­över­föring med små data­mängder med inter­net­proto­kollet IP. Det är alltså avsett för apparater och maskiner som skickar in­for­­ma­­tion till varandra och till använd­are. Det är kon­stru­erat för att vara ström­snålt, ha bra täckning inomhus och för att klara många sam­tidigt anslutna enheter. – NB‑IoT har fast­ställts av bransch­orga­nisa­tionen 3GPP, se länk.

[förkortningar på N] [sakernas internet] [standarder] [trådlöst] [ändrad 9 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-14