smalband

allmänt: motsatsen till bredband. Alltså över­föring av data i låg takt (få ettor och nollor per sekund) – långsam dataöverföring. Termen används också om analog radio, se nedan. – Även om man oftast vill ha så hög bandbredd som möjligt finns det tillämp­ningar där man efter­strävar smalband. I sakernas internet sänder ”sakerna” ofta mycket korta meddelanden till varandra, så det finns inget behov av bredband. Dessutom vill man spara på batteri­erna, om det finns sådana, vilket man gör med smalbands­teknik. – Termen smalband kommer från radioteknik och syftar på att bara ett smalt band av frekvenser runt sändningens grundfrekvens måste vara fritt från annan radio­trafik. För när vi säger att frekvensen för en vanlig radiokanal är, till exempel, 96,2 megahertz eller för mobiltelefoni 2 600 mega­hertz är det underför­stått att det också krävs att ett band av frekvenser runt grundfrekvensen är fritt från andra sändningar, annars blir det problem. (Mobiltelefoni sänds i själva verket på en knippe frekvenser som ligger nära den angivna.) Ju mer data per sekund som ska överföras, desto bredare måste bandet vara. Men: ju smalare bandet är, desto svårare blir det att överföra signalen utan störningar. Blir bandet alltför smalt kommer signalen inte fram alls, även om sändarstationen har hög effekt. – Smal­band är bandbredder som ligger nära den nedre gränsen för den bandbredd som krävs för att signalen ska nå mottag­aren. Termen smalband har överförts till trådburen elektronisk kommunikation i låg takt. – På engelska: narrowband, förkortat NB.

[elektronisk kommunikation] [sakernas internet] [ändrad 28 september 2018]

Dagens ord: 2015-12-27